Gezinshuis De Duizendpoot
Wie zijn wij?
Cursussen / Trainingen
Foto's
Nieuws
Wilt u ons helpen?
Berichtje achterlaten?
Leuke en interessante links
Contact opnemen?
Gezinshuis De Duizendpoot
Gezinshuis De Duizendpoot

Het gezinshuis is een minder bekende tak van de residentiële zorg waarbij een (echt)paar de zorg voor een aantal uit huis geplaatste kinderen op zich neemt. Gezinshuis De Duizendpoot vangt vier kinderen op in de leeftijd van vijf tot vijftien jaar, ieder kind met een andere persoonlijke achtergrond. Ons gezinshuis biedt een professionele setting die een zo gewoon mogelijke gezinssituatie probeert te bieden aan kinderen die anders in een residentieel kader (b.v. in een leefgroep) zouden opgroeien. Kinderen horen, als het kan, thuis te wonen....maar als dat niet kan, om welke reden dan ook, is een gezinshuis een goede vervangende vorm van opvang. Gezinshuizen functioneren dan ook volledig als een "gewoon" gezin.

Gezinshuisouders worden vaak ondersteund door een huishoudelijke hulp en hebben alleen vervanging nodig als de gezinshuisouders een keer zelf vrij willen nemen om iets zonder de kinderen te ondernemen. Doel daarbij is wel dat deze vervangende taken door dezelfde personen uitgevoerd wordt om de vertrouwenspersonen voor de kinderen zo min mogelijk te veranderen. Daarbij komt dat ons gezinshuis als zelfstandige onderneming functioneert - wij zijn als franchise aangesloten bij Gezinshuis.com.

Wij willen er als gezinshuis voor zorgen dat “onze” kinderen opgroeien tot zelfstandige mensen die de optimale mogelijkheid krijgen zich te ontplooien in een gestructureerde, warme en liefdevolle gezinssituatie. Daarnaast biedt het gezinsleven een realistische kijk op het leven midden in de maatschappij. Het leven in een gezinshuis lijkt op het leven dat het kind straks zal gaan leiden als het op eigen benen komt te staan. Wij denken hierbij ook aan de verantwoordelijkheid voor huishoudelijke taken, verantwoording voor eigen spullen, het sparen voor nieuwe aankopen etc.

Kinderen/jongeren ervaren wat er van ons en/of hen verwacht kan worden richting grootouders, buren of b.v. een vereniging. De betrokkenheid die wij als gezinshuisouders/opvoeders voelen bij deze kinderen is een van de belangrijkste aspecten, en misschien wel het allerbelangrijkste is de constante factor dat wij er altijd voor ze zijn - letterlijk en figuurlijk.

Ons eigen motto is “samen kunnen we alles aan” en dit willen wij graag door geven aan kinderen die dit zo hard nodig hebben. Onze sterke kant is het bieden van rust, regelmaat en structuur in een warme veilige omgeving in een professionele setting met professionele ondersteuning. Kinderen op de goede weg helpen en een stabiele liefdevolle basis te geven, is iets dat wij zeer belangrijk vinden. Door positieve energie in de kinderen te steken en hen een gestructureerde en regelmatige levensomgeving te bieden zijn wij er van overtuigd dat we deze kinderen een goed “thuis” kunnen geven. Wat wij de kinderen vooral mee willen even is “dat je er mag zijn zoals je bent”.

Wij bieden de kinderen een thuis waarin zij zich kunnen ontwikkelen en waar zij op kunnen groeien tot zelfstandige individuen. Respect, verantwoordelijkheid, normen en waarden staan bij ons in een hoog vaandel, net zo als de veiligheid en verzorging die wij hen kunnen bieden. Naast de kinderen staat bij ons de liefde voor dieren centraal.

In de afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan als (vervangend) gezinshuisouder. Dit is zo goed bevallen dat wij na een strenge selectieprocedure, competentietesten en verschillende cursussen, in mei 2012 gestart zijn met ons gezinshuis in Duiven. Hier zetten wij ons in voor kinderen die langdurig uit huis worden geplaatst. Wij denken dat wij een verschil kunnen maken in het leven van deze kinderen. Samen met onze dochter (die net zo enthousiast is als wij) bieden wij een thuis voor degene die niet zo’n makkelijke start in het leven hebben gehad. Wij willen er voor zorgen dat deze kinderen een veilige plek hebben om zich te kunnen ontwikkelen en waar zij zichzelf kunnen en mogen zijn.

Wij hebben ons gezinshuis heel bewust De Duizendpoot genoemd omdat wij graag zouden willen dat er in de komende jaren, bij wijze van spreken, nog “duizenden pootjes” ons huis in en uit zullen lopen in de vorm van kinderen, hun ouders en familie en heel veel vriendjes en vriendinnetjes.


Wat wij als gezinshuis De Duizendpoot bieden:

  • een liefdevol, betrokken gezin

  • normen en waarden van het “gewone” gezin

  • rust, regelmaat en structuur (duidelijke regels en afspraken)

  • een warme, positieve en veilige omgeving om op te groeien

  • continuïteit

  • respect voor het kind-zijn – “Je mag er zijn zoals je bent”

  • ontwikkelingsmogelijkheden

  • respect en openheid

  • ruimte voor het contact met ouders


Gezinshuis De DuizendpootWie zijn wij?Cursussen / TrainingenFoto'sNieuwsWilt u ons helpen?Berichtje achterlaten?Leuke en interessante linksContact opnemen?